Bu veritabanı test amaçlı oluşturulmuştur.
Nötralize